Retour/Klachtenafhandeling

Recht van retour

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Wij verzoeken u zorgvuldig met de verpakking om te gaan. Indien u van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, kunt u het retour formulier gebruiken. We vragen u om indien redelijkerwijs mogelijk het product te retourneren in de originele/onbeschadigde verpakking. Bij eventuele schade of een ongefrankeerde zending, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie vindt u op het retour formulier .
Retour Adres:
Koperonline Retouren
Crommelinbaan 3
2142EX Cruquius

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat u de retour bij ons heeft aangemeld terug betaald worden. Graag het retourformulier in vullen en mee te sturen met de goederen, u kunt het formulier hier downloaden.

Garantie Bepalingen:

U heeft wettelijk garantie op alle andere producten die u koopt in de webwinkels van Koperonline. Dit betekent dan het product moet doen wat u als klant redelijkerwijs mag verwachten. Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Op een aantal producten zit een langere (fabrieks)garantie termijn, indien dit het geval is dan staat dit duidelijk op de verpakking. De garantie geldt niet voor slijtage die als normaal beschouwd kan worden of is ontstaan door ondeskundig gebruik dan wel opzet of grove nalatigheid van de klant of de derden. Wilt u aanspraak maken op de garantie dan handelen wij dit voor u af. Mail of bel ons voor meer informatie.

Retour en klachtenafhandeling:

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over één van onze producten of de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht bij ons te melden. Dit kan per e-mail, post en/of telefonisch. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen om naar volle tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 2 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogtestellen. Wij zijn aangesloten bij Thuiswinkelwaarborg, bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, die volledig wordt erkend door de consumentenbond, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag www.sgc.nl

Onze gegevens:

Koperonline klantenservice
Crommelinbaan 3
2142EX Cruquius
Tel: +31(0)235736515
Mail: klantenservice@koperonline.dev.20forma.nl/