Retour/Klachtenafhandeling

Recht van retour: 
Bij de aankoop van producten heeft u gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Wij verzoeken u zorgvuldig met de verpakking om te gaan. Indien u van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, kunt u het retourformulier gebruiken. We vragen u om, indien redelijkerwijs mogelijk, het product te retourneren in de originele en onbeschadigde verpakking. Bij eventuele schade of een ongefrankeerde zending, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie vindt u op het retourformulier. U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroepingom aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.
 
Retouradres:
KoperOnline Retouren
Crommelinbaan 3
2142 EX Cruquius 

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na ontbinding terugbetaald worden. De betaalde bedragen worden terugbetaald op eenzelfde wijze als dat u heeft betaald aan de webwinkel. Graag het retourformulier invullen en meesturen met de goederen. U kunt het formulier hier downloaden.
 
Garantie bepalingen:
U heeft wettelijk garantie op alle andere producten die u koopt in de webwinkels van KoperOnline. Dit betekent dan het product moet doen wat u als klant redelijkerwijs mag verwachten. Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Op een aantal producten zit een langere (fabrieks)garantie termijn, indien dit het geval is dan staat dit duidelijk op de verpakking. De garantie geldt niet voor slijtage die als normaal beschouwd kan worden of is ontstaan door ondeskundig gebruik dan wel opzet of grove nalatigheid van de klant of derden. Schade aan koffers en tassen die ontstaan is bij de bagageafhandeling, valt meestal onder schade ontstaan door derden. Kijk op de volgende pagina van ConsuWijzer voor meer informatie. Wilt u aanspraak maken op de garantie dan handelen wij dit voor u af. Mail of bel ons voor meer informatie.

Retour en klachtenafhandeling:
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over één van onze producten of de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht bij ons te melden. Dit kan per e-mail, post en/of telefonisch. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen om naar volle tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 2 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 
Wij zijn aangesloten bij Thuiswinkelwaarborg, bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, die volledig wordt erkend door consumentenbond, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag www.sgc.nl. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Onze gegevens:
KoperOnline klantenservice
Crommelinbaan 3
2142 EX Cruquius 
Tel: +31(0)235736515 maandag t/m vrijdag 09:00-21:00